| BenQ România

Declaraţie de confidenţialitate

Data elaborării: 6 noiembrie 2009 Ultima actualizare: 6 noiembrie 2009


Confidenţialitatea dumneavoastră

Noi, cei de la siteul BenQ, considerăm că aveţi dreptul de a cunoaşte ce tip de informaţii putem colecta atunci când interacţionaţi cu noi şi felul în care folosim aceste informaţii. Acest norme se aplică doar în cazul siteurilor BenQ. Siteurile care au legături către/de la siteurile BenQ şi cele conectate prin bannere publicitare pot avea politici diferite; astfel, vă rugăm că citiţi politicile de confidenţialitate ale acelor siteuri pentru mai multe detalii. Pentru a interacţiona cu siteurile BenQ, va fi necesar să oferiţi anumite informaţii de identificare personală, inclusiv numele dumneavoastră, adresa de e-mail, vârsta, adresa de corespondenţă, oraşul, statul şi codul poştal şi, de asemenea, numele de utilizator şi parola pentru siteurile BenQ. În cazul în care alegeţi să nu ne oferiţi aceste informaţii, nu veţi putea interacţiona cu siteurile BenQ.


Colectarea informaţiilor

Pentru fiecare vizitator al unui site BenQ, serverul web al BenQ recunoaşte automat, colectează şi/sau stochează informaţii, precum adresa de IP a vizitatorului / denumirea domeniului şi orice siteuri de la care este direcţionat vizitatorul. BenQ poate folosi mai multe tehnologii pentru acest lucru. Exemple ale acestor tehnologii sunt fişierele de tip cookie şi cele de tip web beacon. Când vizitaţi siteurile sau reclamele BenQ, sau când folosiţi unul sau mai multe servicii de pe siteurile BenQ, sau când primiţi emailuri de la BenQ putem folosi fişierele de tip „cookie”, folosite pe scară largă, prin care se stochează anumite informaţii despre calculatorul dumneavoastră şi care ne permit să vă personalizăm experienţa pentru a se potrivi mai bine cu interesele şi preferinţele dumneavoastră sau pentru a vă facilita autentificarea în scopul folosirii acestor servicii. Cele mai multe navigatoare web vă permit ştergerea fişierelor cookie de pe unitatea hard a calculatorului, blocarea acceptării fişierelor cookie sau primirea unei avertizări la stocarea unui fişier cookie. Totuşi, în cazul în care blocaţi sau ştergeţi fişierele cookie, este posibil să nu putem să refacem setările de preferinţe sau de personalizare pe care le-aţi specificat anterior, iar posibilitatea de a vă personaliza experienţa online este limitată. Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile navigatorului sau pagina de asistenţă pentru a afla mai multe despre aceste funcţii. De asemenea, BenQ poate folosi, ori poate apela la terţi care să folosească, fişiere de tip web beacon în scopul de cercetare a anumitor utilizări şi activităţi de siteul nostru. Informaţiile colectate de BenQ sau cele solicitate de la terţi prin folosirea fişierelor de tip web beacon vin într-o formă agregată, neidentificabilă la nivel individual şi sunt folosite pentru a afla mai multe despre utilizatori, inclusiv informaţii demografice şi comportamente specifice utilizării pentru o raportare precisă şi pentru a îmbunătăţi eficienţa acţiunilor noastre de marketing. De asemenea, BenQ poate folosi, ori poate apela care terţi care să folosească, tehnologii de tipul pixel tag sau alte tehnologii pentru cercetarea sau pentru urmărirea utilizării acestor activităţi prin emailurile de la noi. BenQ vă poate solicita să oferiţi „informaţii cu caracter personal", ceea ce înseamnă informaţii identificabile personal, precum adresa de email, numărul de telefon, codul numeric personal, numărul cardului de credit sau un alt identificator (precum numărul de client dintr-un fişier cookie) care este asociat cu informaţiile de identificare, pentru a vă da posibilitatea de a participa la concursuri, la buletinele informative, de a completa o înregistrare sau de a comanda produse sau servicii prin folosirea acestor siteuri. BenQ poate combina informaţiile pe care le oferiţi pe siteurile web cu informaţiile pe care le putem colecta de la dumneavoastră sau de la terţi, astfel încât să putem personaliza mai bine siteul, serviciile şi ofertele pentru dumneavoastră.


BenQ nu va pune la dispoziţia unor terţi informaţiile dumneavoastră, cu excepţia (a) altor companii afiliate BenQ (ex., (i) BenQ Corporation, (ii) orice companie la care BenQ Corporation deţine 50% dintre acţiuni sau mai mult, direct sau indirect, şi (iii) orice companie cu denumirea „BENQ” ca parte a titulaturii comerciale) care poate dori să vă contacteze cu privire la produse, servicii sau alte oferte care vă pot interesa (BenQ şi aceşti asociaţi vor fi denumiţi mai departe „BenQ"), (b) în baza consimţământului dumneavoastră (consultaţi paragraful de mai jos), (c) la solicitarea unei instanţe judecătoreşti, (d) către persoane sau companii prin care BenQ efectuează sau oferă asistenţă, (e) către terţi adecvaţi, incluzând organele de aplicare a legii sau alte agenţii guvernamentale, în legătură cu investigaţii, prevenirea fraudelor, sau alte acţiuni legale sau în cazul în care BenQ consideră că acest lucru este necesar pentru protejarea BenQ, a clienţilor săi sau a publicului.


Cu excepţia cazului în care nu doriţi, BenQ vă poate contacta pentru a vă oferi informaţii despre produse, servicii, promoţii, concursuri sau alte activităţi ori oferte care v-ar putea interesa. Aveţi posibilitatea de a specifica preferinţele de contact prin bifarea sau debifarea casetei care indică preferinţele dumneavoastră, după cum este cazul, la momentul înregistrării la BenQ şi ulterior prin vizitarea paginii web Profilul dumneavoastră, prin accesarea tabului Mesaje şi bifarea sau debifarea casetei de selecţie care indică preferinţele dumneavoastră. În completare, cu fiecare comunicare pe care o primiţi de la BenQ, vi se va da ocazia de a indica dacă nu doriţi să primiţi comunicări de la BenQ.
Prin acordul dumneavoastră, BenQ poate oferi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal unor terţi din afara grupului BenQ, care doresc să vă contacteze cu privire la produsele, serviciile sau alte oferte care vă pot interesa. Fiecare dintre aceste companii poate avea propria politică cu privire la confidenţialitate. BenQ vă va cere acordul oricând doriţi să vă înregistraţi în sistemul BenQ ori prin metoda „acceptare” sau „neacceptare", ori prin alte mijloace (precum un e-mail). În cazul în care sunteţi de acord să primiţi comunicaţii de la oricare dintre aceşti terţi, vi se va solicita să comunicaţi direct dacă nu doriţi să primiţi informaţii de la aceştia. În cazul în care doriţi să vă retrageţi acordul de punere la dispoziţie a informaţiilor cu caracter personal prin vizitarea paginii web Profilul dumneavoastră, prin accesarea tabului Mesaje şi bifarea sau debifarea casetei de selecţie care indică preferinţele dumneavoastră.
Pentru a modifica sau pentru a actualiza informaţiile cu caracter personal pe care le oferiţi către BenQ, vă rugăm să vizitaţi pagina web Profilul dumneavoastră şi să faceţi clic pe tabul adecvat informaţiei pe care doriţi să o modificaţi sau să o actualizaţi.


Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor anonime agregate

BenQ poate colecta, agrega şi păstra informaţii anonime cu privire la dumneavoastră, precum preocupările, interesele, obiceiurile de achiziţie, preferinţele muzicale şi alte asemenea lucruri. Aceste date pot fi folosite pentru realizarea promoţiilor BenQ, reclame şi comunicaţii pentru a vă oferi o mai bună experienţă. BenQ poate oferi aceste informaţii agregate furnizorilor de servicii publicitare, partenerilor de afaceri, sponsorilor şi altor terţi; de exemplu, pentru informarea acestora cu privire la procentul de vizitatori femei/bărbaţi sau cu privire la procentul de vizitatori dintr-un anumit interval de vârstă.


Securitate

BenQ acordă o atenţie deosebită la menţinerea securităţii informaţiilor cu caracter personal şi la prevenirea accesului neautorizat prin folosirea unei tehnologii adecvate şi a unor proceduri interne. Totuşi, BenQ nu garantează că accesul neautorizat este imposibil. Notă cu privire la copiii sub 13 ani BenQ este disponibil doar pentru persoanele de 13 ani sau mai în vârstă. În cazul în care aveaţi mai puţin de 13 ani, orice informaţie pe care o trimiteţi nu va fi păstrată de BenQ. BenQ consideră că este necesară o protecţie specială a copiilor care folosesc internetul şi îi sfătuim pe tutori sau părinţi să le explice copiilor ce înseamnă siguranţa pe internet. Părinţii sunt sfătuiţi să-şi petreacă timp cu copiii lor, pentru a se familiariza cu tipurile de conţinut disponibil pe internet. Instrumentele de control sunt disponibile la diverse servicii online şi producători de software, pentru a ajuta la crearea unui mediu mai sigur pentru copii. Acordul de procesare: Prin oferirea oricăror informaţii personalele către BenQ, toate persoanele, incluzând dar nelimitându-se la persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, înţeleg complet şi îşi dau acordul clar pentru colectarea şi procesarea acestor informaţii în Statele Unite ale Americii.


Politica cu privire la utilizare: Modificările politicii de confidenţialitate

Termenii acestei politici vor guverna utilizarea şi toate informaţiile colectate. BenQ îşi rezervă dreptul de a schimba oricând această politică, astfel încât vă rugăm să ne vizitaţi pagina cât de des doriţi. În cazul unor modificări ale materialului, vom schimba data „Ultima actualizare” a acestei politici de confidenţialitate şi/sau vom posta o notă pe site. Modificările aduse acestei politici de confidenţialitate sunt în vigoare de la data „Ultima actualizare”, iar folosirea de către dumneavoastră a serviciilor BenQ după data „Ultima actualizare” reprezintă acceptarea acestor modificări.


Observaţie pentru rezidenţii statului California - Drepturile de confidenţialitate din statul California:

Dacă sunteţi un rezident din California, aveţi dreptul de a primi: a) informaţii de identificare ale oricărei terţe companii către care BenQ poate oferi informaţiile, în cursul ultimului an, informaţiile cu caracter personal referitoare la dumneavoastră şi familia dumneavoastră folosite de companie în scopuri de marketing; şi b) o descriere a categoriilor de informaţii cu caracter personal oferite. Pentru a obţine astfel de informaţii, vă rugăm să trimite cererea dumneavoastră. prin intermediul link-ul de contact de pe siteul BenQ.


Întrebări:

În cazul în care aveţi întrebări sau comentarii cu privire la practicile legate de informaţiile cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la: BenQ Corporation 16 Jihu Road Neihu, Taipei TAIWAN